RG#13."Con tôi có thông minh không?"

Dường như người cha người mẹ nào cũng đã từng vô thức hoặc ý thức tự hỏi mình câu này.

Read →