Kỷ luật là một trong những điều bị hiểu sai nhiều nhất trong quá trình chúng ta làm cha mẹ.
1
Có quá nhiều thứ có thể khiến trẻ sợ hãi hoặc bị ám ảnh. Đó có thể là sấm sét, những chú ong, cầu trượt, súp lơ xanh, thang cuốn, những bài kiểm tra…
Vậy bạn nên bắt đầu cho con học kỹ năng xã hội như thế nào? Hoặc ít nhất là làm thế nào để con không đánh các bạn khác khi chơi đùa?
1
Nuôi dạy con cái một cách kết nối là như thế nào?
Không có đứa trẻ hư, chỉ có cách dạy sai.
Trong môi trường phát triển sở thích, đứa trẻ có được sự tự tin: “Con có thể”. Thay vì “con không thể” sẽ là “I know how to find out”.
Nếu không muốn trẻ trở nên ích kỷ, nói dối và thao túng ngược trở lại người lớn.
Điều gì sẽ xảy ra nếu ta không để ý tới sở thích của trẻ hoặc phát triển nó không đúng cách.
1
See all

Raised Gentle’s Newsletter