Nuôi dạy con cái giống như câu cá: kéo rồi thả nhưng "thả" không phải là để con muốn làm gì thì làm.
Tầm quan trọng của sự trật tự đối với trẻ 0-3 tuổi
6 nhóm giai đoạn nhạy cảm, gồm: ngôn ngữ, vận động, sự trật tự, giác quan, nhận thức các đồ vật nhỏ, kỹ năng xã hội.
Kiến thức về các giai đoạn nhạy cảm giúp bạn hiểu con và biết cách hỗ trợ con phát triển.
Hướng dẫn kỹ thuật quan sát cho cha mẹ và thầy cô.
Vài chia sẻ về trẻ nhỏ trong thế giới ngày nay!
Dường như người cha người mẹ nào cũng đã từng vô thức hoặc ý thức tự hỏi mình câu này.
Trạng thái bên trong của cha mẹ là cơ sở của sự giáo dục.
See all