RG#14. Trả lời phỏng vấn trên Tạp chí nội bộ của Hiệp hội Trị liệu tâm thần dành cho Gia đình Nauy

Vài chia sẻ về trẻ nhỏ trong thế giới ngày nay!

100 năm trước, trẻ em được sinh ra nhiều hơn trong một gia đình nhưng với ít lo lắng hơn. Còn bây giờ, chúng ta có ít con hơn, nhưng việc phải làm gì với chúng, phát triển chúng ra sao, giao phó tài sản quý giá này cho ai là một vấn đề đau đầu đối với bất kỳ bậc cha mẹ có trách nhiệm nào.

Nguyên tắc thích nghi ở trẻ nhỏ

Đối với loài người chúng ta, thời…

This post is for paying subscribers