RG#12. Thái độ và trạng thái bên trong của chúng ta quyết định mọi thứ!

Trạng thái bên trong của cha mẹ là cơ sở của sự giáo dục.

Một người mẹ đã từng chia sẻ thế này trong phiên coaching đầu tiên: “Con mình thường xuyên nghịch ngợm phá phách. Con không nghe lời và mình cảm thấy rất mệt mỏi”.

2 tháng sau, cô chia sẻ “Mối quan hệ giữa mình với con đã thay đổi, mình thể hiện tình yêu với con nhiều hơn. Con chỉ là những đứa trẻ và mình cảm thấy hạnh phúc với việc con được là con”.

Có p…

This post is for paying subscribers