RG#18. Vì sao trẻ em lại thích sự trật tự?

Tầm quan trọng của sự trật tự đối với trẻ 0-3 tuổi

Nếu bạn để ý, trẻ trước 3 tuổi rất thích sự trật tự và được thể hiện theo những cách khác nhau:

  • Khi bạn kể lại một câu chuyện từ quyển sách mà trẻ quen thuộc, đứa trẻ có thể không chịu lắng nghe hoặc kiên trì sửa lại nội dung câu chuyện;

  • Bạn đội mũ cho trẻ trước khi đi giày, trẻ không thích và yêu cầu bạn đi giày trước;

  • Khi bạn cho trẻ ăn muộn hơn thường n…

This post is for paying subscribers