RG#17. 6 giai đoạn nhạy cảm phổ biến ở trẻ

6 nhóm giai đoạn nhạy cảm, gồm: ngôn ngữ, vận động, sự trật tự, giác quan, nhận thức các đồ vật nhỏ, kỹ năng xã hội.

Trong bản tin tuần trước, mình đã chia sẻ tổng quan về khái niệm và góc nhìn khoa học của các giai đoạn nhạy cảm ở trẻ. Trước hết, hãy nhìn lại biểu đồ các giai đoạn nhạy cảm ở trẻ 0-6 tuổi nhé:

Cụm từ "nhạy cảm" gợi lên cảm giác em bé ủ rũ hoặc thường khóc lóc mè nheo, nhưng không phải như vậy! Giai đoạn nhạy cảm là một khoảng thời gian khi mà sở thích…

This post is for paying subscribers