RG#16. Bạn đã biết gì về các giai đoạn nhạy cảm của trẻ?

Kiến thức về các giai đoạn nhạy cảm giúp bạn hiểu con và biết cách hỗ trợ con phát triển.

Những bậc cha mẹ khi biết về các giai đoạn nhạy cảm sẽ dễ dàng tạo môi trường phát triển cho con hơn. Điều đó có nghĩa là trẻ sẽ có cơ hội phát triển tiềm năng vào những năm đầu đời. Bé sẽ thích thú học những kỹ năng mới và cha mẹ sẽ không còn lo lắng liệu họ có đang bỏ lỡ điều gì không.

Trong bài viết rất dài này, mình sẽ nói về các nội dung chính sau đ…

This post is for paying subscribers